Współpraca merytoryczna

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz


specjalistka psycholożka kliniczna, profesorka nadzwyczajna w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, kierowniczka Zakładu Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny UM w Lublinie, konsultantka PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współautorka m.in. książek „Dziecko z chorobą nowotworową” i „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka”.