ONCO DEKALOG

Nasi partnerzy

Tylko dzięki współpracy, pasji, zaangażowaniu, otwartym sercom i umysłom powstają projekty takie jak „Niezwykłe zwierzęta Ewy” ONCOdekalog Emocji. Książka powstała w ramach projektu i społeczności Code Against Cancer zainicjowanej przez ArdigenWydawcą książki jest Fundacja Zostaw Swój Ślad.

Szczególne podziękowania składamy firmie Ardigen. To w ramach realizacji wartości firmy i prowadzonych działań edukacyjnych dla pacjentów z chorobami onkologicznymi i przewlekłymi powstała ta książka. Ardigen współfinansował też wydruk księgi w przepięknym wydaniu papierowym. W ten projekt zaangażowanych było bezpośrednio ponad 20 osób: autorek i autorów, konsultantek i konsultantów, specjalistów, redaktorów, korektorek, grafików, pacjentów i ich rodzin.

Wszyscy pracowali nad nią bez żadnego wynagrodzenia, bo dla nas największą nagrodą jest świadomość, że możemy komuś pomóc lepiej przejść przez kryzys, zrozumieć siebie i sobie wybaczyć. Zbudować bliskość, kluczową w najtrudniejszych, życiowych sytuacjach.

Ale ta Księga Baśni nie powstałaby także bez wsparcia firm i organizacji społecznych, dla których odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy innych ludzi są kluczowymi wartościami na drodze rozwoju.

W imieniu wydawcy książki ,Fundacji Zostaw Swój ślad dziękujemy naszym partnerom, a w szczególności:

Dziękujemy

Dziękujemy przede wszystkim ERGO Hestii i Fundacji Integralia z jej prezeską Moniką Truszkowską-Bednarek za wsparcie wydania książki i jej premiery oraz promocji podczas wydarzeń Festiwalu Wrażliwego. To dla nas dowód, że możliwa jest wieloletnia i wartościowa współpraca dla edukacji społecznej i pomocy pacjentom.

Dziękujemy

Polskiemu Towarzystwu Psychoonkologicznemu i osobiście prezesce towarzystwa pani prof.  dr n. med. Marzenie Samardakiewicz za aktywne wsparcie merytoryczne w całym procesie tworzenia książki i jej dystrybucji do ośrodków onkologii dziecięcej w całej Polsce.

Dziękujemy

Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych za perspektywę pacjenta i dotarcie z naszą książką do potrzebujących


Dziękujemy

Agencji Human Signs a w szczególności Ani Szarek i Ewie Król-Sawickiej za pomoc w pokazaniu światu ONCOdekalogu emocji i jego mądrą prezentację w mediach.

Dziękujemy

Autorom tej strony, którą właśnie oglądasz

Dziękujemy

Miastu Gdynia i jej wiceprezydentowi Michałowi Guciowi za zaufanie i wsparcie projektu i edukacji młodzieży w wielu obszarach.


Dziękujemy

Wydawnictwu Pedagogicznemu Operon i firmom Damen, PKS Gdańsk Oliwa, Europrojekt Gdansk S.A., za wsparcie w wydaniu i dystrybucji książki.