AUTOR

Anna Maria Wojtyniak


Psychoterapeutka w procesie szkolenia (III rok etapu klinicznego) w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu pod stałą Superwizją. Trenerka Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii w Warszawie, pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Coach (Coaching oparty na potrzebach, Needs-bases Coaching z Pernille Plantener, PCC, CNVC-sertified trainer), ma certyfikat z psychologii ogólnej i stosowanej. Odbyła staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w NZOZ Medico Gdańsk.