ONCO Dekalog

Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

Specjalistka psycholożka kliniczna, profesorka nadzwyczajna w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Od lat  jako psychoonkolożka pracuje z dziećmi i młodzieżą z chorobami onkologicznymi.

Ta książka to niezwykła propozycja, która w założeniu miała wykorzystywać formę bajki terapeutycznej do bezpiecznego, wspólnego odreagowywania emocji doświadczanych w przebiegu obciążającego leczenia przeciwnowotworowego, zarówno przez chore dziecko, jak i jego bliskich.

Realizacja założenia Pomysłodawczyni Wielkiej Księgi Bajek i jej autorów daleko wykracza poza początkowe założenia. Wprowadza bowiem zachętę do wspólnego mierzenia się z różnymi doznaniami, lękami, strachami, niepokojami i niepewnością, słowem – emocjami niechcianymi i trudnymi. Przepiękne ilustracje potęgują wyobraźnię, pociągają do zagłębienia się w opowieść, nawet jeśli w jej jądrze czai się jeszcze, niezgłębione, zepchnięte i niechciane uczucie.

Wielka Księga Bajek odsłania świat emocji dzięki postaciom zwierząt, uosabiającym różne cechy, emocje, sytuacje i stany emocjonalne. W ten świat wplatane są też sceny i doświadczenia z przebiegu leczenia onkologicznego dziewczynki o imieniu Ewa, której droga przez trudy leczenia skończyła się w dniu jej dwunastych urodzin.

Niestety onkologia i hematologia dziecięca, pomimo wysiłku wielu grup badawczych i pracy wielu onkologów dziecięcych w wielodyscyplinarnych zespołach, nie odnoszą tylko samych sukcesów.

Świat Zwierząt i Ludzi stale się przeplatają. Emocje pozytywne i trudne również. Jest to odzwierciedleniem życia, jego blasków, radości i smutków. Tak już jest w bajkach.